Danışma Hattı: 0545 578 06 19

REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ

Reverse Osmosis günümüzde en hızlı gelişen su arıtma teknolojisidir. Özel olarak hazırlanmış yarı geçirgen mebranlarından basınçla geçirilen su içerisinde eriyik halde bulunan organik ve inorganik maddeler,tuzlar,virüs ve bakterilerden arındırılır.Su bir dağ kaynağındaki kadar saf ve hafiftir.

Reverse osmosis sistemleri suda bulunan gazlar dışında hemen hemen tüm yabancı maddeleri arıtabilir.Reverse osmosis dışındaki hiçbir sistem tek başına sudaki tüm yabancı maddeleri arıtamaz.

REVERSE OSMOSİS MEBRANLARI

  • 1 - Kuyu suları ve Şehir şebeke suları için,
  • 2 - Acı kuyu,Göl ve Dere suları için,
  • 3 - Deniz suları için olmak üzere 3 değişik tipi vardır.

Kapasiteleri 30 lt günden binlerce m³ e kadar olan modelleri vardır.

AMİNYAT % 98-99 BİKARBONAT % 90-95 SİYANÜRLER % 90-95
POTASYUM % 94-97 MAGNEZYUM % 95-98 NİTRATLAR % 85
SELENIYUM % 94-96 STRONTYUM % 98-99 HYPOSÜLFİTLER % 97-98
AMONİUM % 85-95 KURŞUN % 96-98 KALSİYUM % 95-98
KROMATLAR % 90-97 FLORÜRLER % 93-95 MANGANEZ % 97-98
NİKEL % 97-99 CİVA % 95-97 SLİKATLAR % 94-99
SÜLFİTLER % 96-98 ARSENİK % 94-96 BROMÜRLER % 96-98
KADMINIUM % 95-98 KROM % 96-98 DEMİR % 97-98
BAKIR % 97-98 SODYUM % 94-98 FOSFAT % 98-99
GÜMÜŞ % 95-97 SÜLFATLAR % 97-98 HAŞERAT ÖNLEYİCİ ÜRÜNLER % 95-98
ZARARLI OT ÖNLEYİCİ KİMYASALLAR % 98 SERTLİK ÖNLEYİCİLER % 95-98 BAKTERİLER % 99
PARAZİT ÖNLEYİCİLER % 98